mail

[email protected]

phone

063-296-6644 / 088-293-9793

วอเตอร์อินโนเวชั่น ผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

phone

ติดต่อเรา

menu

จุดเริ่มจาก ‘ความสะอาด’ สู่จุดหมาย ‘เมืองน่าอยู่’

schedule visibility
186
share

แชร์

จุดเริ่มจาก ‘ความสะอาด’ สู่จุดหมาย ‘เมืองน่าอยู่’

“เมืองน่าอยู่” มีแนวคิดมาจากองค์การอนามัยโลก (WHO)) เดิมใช้คำว่า “Healthy Cities” ที่แปลว่า “เมืองสุขภาพ” หรือ “เมืองสุขภาพดี” โดยตัวบ่งชี้ที่สำคัญของเมืองน่าอยู่คือ (1) มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและมีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอและปลอดภัย (2) มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (3) มีความเข้มแข็งของชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ (4) ประชาชนได้รับการตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น การมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะ เส้นทางที่เชื่อมสู่แหล่งต่างๆ ได้อย่างสะดวก

ขณะที่ “ความสะอาด” ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่จะทำให้มิติของ “เมืองน่าอยู่” นั้นเกิดขึ้นได้จริง เพราะนอกจากความสะอาดสะอ้านจะทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ใครพบเห็นก็สบายตาแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายสบายใจของผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ

เช่นเดียวกับ ‘ความสะอาดบนท้องถนน’ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่อการคมนาคมและการจราจรทางบกของผู้คน ทั้งในชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือชุมชนขนาดใหญ่ในตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งจำเป็นต้องออกแบบพื้นที่ให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการบริหารจัดการบำรุงดูแล เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการจราจรบนท้องถนน ซึ่งจะทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรการการเก็บกวาดทำความสะอาดบนท้องถนน จะไม่สามารถตอบโจทย์ของการเป็นเมืองสะอาดหรือเมืองน่าอยู่ได้ทั้งหมด แต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่สำคัญ เพราะหากเราสามารถสร้างความสะอาดได้แล้ว การสร้างบรรยากาศแวดล้อมต่างๆ ของเมืองให้น่าอยู่ก็จะตามมาในที่สุดจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่นั้นๆ บนบทบาทหน้าที่สำคัญ ในการจัดการปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน คือ

1. การจัดการปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้น้อยลง การคัดแยกขยะ การนำขยะไปรีไซเคิล เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

            2. การเผยแพร่ความรู้ในการจัดการ การคัดแยกขยะ และการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

            3. การสนับสนุนงานศึกษาวิจัย เช่น การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ในการทำความสะอาด เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            4. การเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หรือพลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) เพื่อช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน

            5. การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ท้องถนนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

            6. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลในพื้นที่อื่น เป็นต้น

โดยปัจจุบัน พบว่า เริ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และเทศบาลหลายแห่งในประเทศไทยได้นำนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่า รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จากประเทศอิตาลี มาใช้เป็นเครื่องมือในการล้างและทำความสะอาดถนนหนทาง เพื่อลดปริมาณเชื้อโรค ฝุ่นละอองและขยะบนท้องถนน  ด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า 100% ผสานกับการออกแบบด้านเทคโนโลยีการทำงานที่ปลอดภัยและชาญฉลาด ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาทำลายชั้นบรรยากาศ ไม่มีฝุ่นควัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยทำความสะอาดและจัดการปัญหาขยะบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น แถมยังช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาอีกด้วย

ภาพโดย Olga Ozik จาก Pixabay

ภาพโดย César Mota จาก Pixabay

ภาพโดย Markus Winkler จาก Pixabay

เรื่องราวที่น่าสนใจ

เพาะพันธุ์ความสำเร็จกับเกษตรยุคใหม่

เพาะพันธุ์ความสำเร็จกับเกษตรยุคใหม่

‘เกษตรกรรม’ อาชีพหลักที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน แม้ดูเป…

เพราะ ‘น้ำ’ คือ ‘ชีวิต’

เพราะ ‘น้ำ’ คือ ‘ชีวิต’

‘น้ำ’ เป็นสารประกอบที่พบมากถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นโลก แล…

‘วิกฤตขยะ’ โจทย์ใหญ่ของสภาวะโลกร้อน

‘วิกฤตขยะ’ โจทย์ใหญ่ของสภาวะโลกร้อน

‘วิกฤตขยะ’ นับเป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติที่ส่งผลกระทบต่อส…

น้ำท่วม ‘อยู่ได้’ ?

น้ำท่วม ‘อยู่ได้’ ?

‘อุทกภัย’ หรือ ‘น้ำท่วม’ เป็นภัยชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเ…

รับมือ ‘น้ำท่วม’ อย่างไร? ให้ปลอดภัยใน 3 ช่วง

รับมือ ‘น้ำท่วม’ อย่างไร? ให้ปลอดภัยใน 3 ช่วง

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลมรสุมหรือฤดูฝนของประเทศไทย หลายพื…

บริษัท วอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

OUR CONTACTS

place

ที่อยู่

262/64 หมู่บ้านทรีโอ ร่มเกล้า

ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10150

262/64 TRIO ROMKLAO

ROMKLAO ROAD, MINBURI, MINBURI

BANGKOK, THAILAND 10510

headset_mic

Phone : 063-296-6644

phone_iphone

Mobile : 088-293-9793

email

Email : [email protected]

facebook.com/Waterinno

© 2023 All rights reserved.