mail

[email protected]

phone

063-296-6644 / 088-293-9793

วอเตอร์อินโนเวชั่น ผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

phone

ติดต่อเรา

menu

เกี่ยวกับเรา


วิสัยทัศน์ | VISION

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล เป็นที่หนึ่งด้านคุณภาพและบริการ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับชุมชน สังคม และคืนความสมดุลให้ธรรมชาติพันธกิจ | MISSION

  • มุ่งมั่นที่จะส่งมอบเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และการบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ
  • มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ก้าวเข้าสู่ผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพครอบคลุมในทุกภูมิภาค
  • มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท วอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

OUR CONTACTS

place

ที่อยู่

262/64 หมู่บ้านทรีโอ ร่มเกล้า

ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10150

262/64 TRIO ROMKLAO

ROMKLAO ROAD, MINBURI, MINBURI

BANGKOK, THAILAND 10510

headset_mic

Phone : 063-296-6644

phone_iphone

Mobile : 088-293-9793

email

Email : [email protected]

facebook.com/Waterinno

© 2023 All rights reserved.