mail

[email protected]

phone

063-296-6644 / 088-293-9793

วอเตอร์อินโนเวชั่น ผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

phone

ติดต่อเรา

menu

เพราะ ‘น้ำ’ คือ ‘ชีวิต’

schedule visibility
120
share

แชร์

เพราะ ‘น้ำ’ คือ ‘ชีวิต’

‘น้ำ’ เป็นสารประกอบที่พบมากถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นโลก และคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘น้ำ’ คือปัจจัยสำคัญมากที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยประโยชน์หลักของน้ำ ได้แก่

  1. การใช้น้ำดื่ม ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุด โดยน้ำมีหน้าที่สำคัญในการ ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ ช่วยลำเลียงสารอาหารต่างๆ และทำให้กระบวนการทางเคมีในร่างกายดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปกติ
  2. การใช้น้ำในบ้าน/ครัวเรือน เราต่างใช้น้ำเพื่อประโยชน์ต่างๆ ในครัวเรือน เช่น ใช้ปรุงอาหาร ใช้อาบ ใช้ซักฟอก ทำความสะอาด รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ
  3. การใช้น้ำในเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
  4. การใช้น้ำในกิจการและอุตสาหกรรมต่างๆ  ไม่ว่าจะใช้เป็นส่วนประกอบหรือวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เป็นตัวละลายวัตถุที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นตัวระบายความร้อนจากเครื่องจักรต่างๆ ตลอดจนใช้ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ และกำจัดของเสียต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม
  5. การใช้น้ำด้านอื่นๆ เช่น ใช้ผลิตเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นทางคมนาคมทางน้ำ ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สระว่ายน้ำ พายเรือ เป็นต้น

ทว่าขีดความสามารถของธรรมชาติในการจัดสรรและคัดกรองให้มนุษย์ได้ใช้น้ำอย่างสะอาดและมีประสิทธิภาพนั้นได้ลดลง เพราะธรรมชาติไม่อาจต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางการผันผวนของปัญหาวิกฤติโลกร้อน ปัญหามลพิษ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกเมื่อปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อภาคการผลิต การจำหน่าย การอุปโภคบริโภค ซึ่งสุดท้ายแล้ว ล้วนแล้วแต่นำไปสู่ผลกระทบในมิติต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เมื่อปัญหาทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นเกินไปกว่าหน้าที่ของธรรมชาติที่จะช่วยสร้างสมดุลให้มนุษย์ได้ นวัตกรรมการบำบัดน้ำ จึงเป็นตัวช่วยที่จำเป็นและสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำที่ต้นเหตุ ไม่ว่าจะปัญหาน้ำเสีย น้ำสกปรก น้ำมีสารเคมีต่างๆ น้ำเกิดตะไคร่ ตะกรัน คราบหินปูนฝังแน่น เป็นสนิม สระน้ำขุ่น ฯลฯ โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะในการบำบัดน้ำจากองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าความถี่ต่ำ (Electric Field) การปรับสภาพน้ำทางกายภาพ (Physical Water Treatment – PWT) รวมถึงการเปลี่ยนสภาพแร่ธาตุในน้ำให้ยากต่อการจับตัวกัน เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น สนิม ตะกรัน และสารแขวนลอยขุ่นมัวต่างๆ ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคที่จะไปขัดขวางทางเดินของน้ำ ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดพลังงาน ประหยัดต้นทุน ลดการใช้สารเคมีในการทำความสะอาด ป้องกันการสึกกร่อนและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องใช้ สุขภัณฑ์และระบบท่อน้ำต่างๆ ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเราแก้ไขปัญหาน้ำได้อย่างหลากหลาย แต่หัวใจสำคัญของนวตกรรมที่เราควรคำนึงถึงในเลือกใช้คือ ทุกขั้นตอนและกระบวนการต้องมีความปลอดภัย ไร้สารเคมี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตและคืนสมดุลสู่ธรรมชาติและระบบนิเวศ เพราะ ‘น้ำ’ คือ ‘ชีวิต’  เราจึงจำเป็นต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตของเราเอง

เรื่องราวที่น่าสนใจ

เพาะพันธุ์ความสำเร็จกับเกษตรยุคใหม่

เพาะพันธุ์ความสำเร็จกับเกษตรยุคใหม่

‘เกษตรกรรม’ อาชีพหลักที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน แม้ดูเป…

จุดเริ่มจาก ‘ความสะอาด’ สู่จุดหมาย ‘เมืองน่าอยู่’

จุดเริ่มจาก ‘ความสะอาด’ สู่จุดหมาย ‘เมืองน่าอยู่’

“เมืองน่าอยู่” มีแนวคิดมาจากองค์การอนามัยโลก (WHO)) เดิ…

‘วิกฤตขยะ’ โจทย์ใหญ่ของสภาวะโลกร้อน

‘วิกฤตขยะ’ โจทย์ใหญ่ของสภาวะโลกร้อน

‘วิกฤตขยะ’ นับเป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติที่ส่งผลกระทบต่อส…

น้ำท่วม ‘อยู่ได้’ ?

น้ำท่วม ‘อยู่ได้’ ?

‘อุทกภัย’ หรือ ‘น้ำท่วม’ เป็นภัยชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเ…

รับมือ ‘น้ำท่วม’ อย่างไร? ให้ปลอดภัยใน 3 ช่วง

รับมือ ‘น้ำท่วม’ อย่างไร? ให้ปลอดภัยใน 3 ช่วง

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลมรสุมหรือฤดูฝนของประเทศไทย หลายพื…

บริษัท วอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

OUR CONTACTS

place

ที่อยู่

262/64 หมู่บ้านทรีโอ ร่มเกล้า

ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10150

262/64 TRIO ROMKLAO

ROMKLAO ROAD, MINBURI, MINBURI

BANGKOK, THAILAND 10510

headset_mic

Phone : 063-296-6644

phone_iphone

Mobile : 088-293-9793

email

Email : [email protected]

facebook.com/Waterinno

© 2023 All rights reserved.